Test VPS

Hướng dẫn test VPS đầy đủ nhất

Khi bạn mới mua một VPS mới, bạn muốn test VPS đó để xem hiệu năng, tốc độ, dung lượng ổ cứng và các thông tin khác, bạn có thể sử dụng các script dưới đây để thực hiện kiểm tra toàn diện trên VPS của mình.