Test VPS

Hướng dẫn test VPS đầy đủ nhất

Khi bạn mới mua một VPS mới, bạn muốn test VPS đó để xem hiệu năng, tốc độ, dung lượng ổ cứng và các thông tin khác, bạn có thể sử dụng các script dưới đây để thực hiện kiểm tra toàn diện trên VPS của mình.

Moba Xterm 1 2

Hướng dẫn sử dụng ssh chi tiết với Moba Xterm

Qua một thời gian sử dụng các phần mềm truy cập VPS phổ biến như Putty, Bitvise SSH, Moba Xterm. Thì mình nhận thấy Moba Xterm là phần mềm chuẩn nhất, dễ sử dụng và đa chức năng.